Home Firmen Sumitomo Bakelite Co., Ltd.

Sumitomo Bakelite Co., Ltd.

5-8, Higashi-Shinagawa
2chome Shinagawa-ku, Tokyo
Japan